Açılış Sayfan Yap • Sık Kullanılanlara Ekle
Resimler
 
Reklam
Eyüp Sultan

Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans), Konstantinapol'de I.Konstantin tarafından kurulup, şehrin etrafındaki surlar yapıldıktan sonra Bizanslılar, o tarihte,bir inziva yeri gibi kabul edilen ve "Kozmidyon" denilen bu semtte, tümü dini nitelikli önemli eserler meydana getirmişlerdir.

Eyüp Sultan sur dışında kaldığından Bizans döneminde önemli bir yerleşme yeri değildi.Uzun süren Haçlı Seferleri sonucu kent surlarının dışındaki her yerleşim gibi Eyüpsultan'da ki dini yapılarda (Kozmidyon), Haçlı yağmasından nasibini almıştı.Fatih Sultan Mehmet, 1453'de İstanbul önüne geldiğinde buradaki dini yapılar birer taş yığını olmuşlardı.Fatihten önceki İstanbul kuşatmalarında burası, Müslümanlar içinde yerleşim alanı olagelmişti.Sahabeden Halid Bin Zeyd Ebu Eyyub elEnsari'nin de bir İslam kuşatmasında ölerek buraya gömülmesi de, bu bilgiyi doğrulamaktadır.

Eyüp Sultan
EYÜPSULTAN TARİHİ ESERLERİ

Tarihin muhtelif dönemlerinde bu güzel beldede 58 camii ve mescit,22 tekke,11 medrese,30 mektep,13 namazgah,10 kütüphane,2 imaret,4 karakol,30 sahil sarayı,10 hamam,11 sebil, ve 114 türbe inşa edilmiştir. Bu 114 türbenin hepsi kapalı olmayıp büyük bir kısmı açık türbe halindedir.

EYÜPSULTAN TARİHİ ESERLERİ
Türbe II. Mehmet zamanında yapılmış olsa da, pek çok onarım geçirmiş, değişikliğe uğramıştır.Kefeki taşından sekizgen planlı, kubbeyle örtülü bir yapı olan türbe orjinalliğini korumaktadır.Avluya bakan bir hacet penceresi, bunun yanında da bir kapısı vardı, bunların üzeri avluya doğru taşan bir saçakla örtülüdür.

Türbenin aslı çok yalın olmakla birlikte, bu gün hem içi, hem de avluya bakan duvarı 15. yy. dan 18. yy. a değin çeşitli dönemlere ait çinilerle bezelidir. Eyüp Sultan Türbesi Müslümanlarca en kutsal yerlerden biri sayıldığı için, yapıldığından beri sürekli ziyaret edile gelmiştir.Osmanlı padişahları da gerek türbeye, gerekse camiye çok önem vermişler; sıkça onartmışlar ve değerli armağanlar sunmaya özen göstermişlerdir. Padişahların tahta çıkarken Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyarete gelerek burada kılıç kuşanmaları da V. Mehmed Reşad’a değin gelen bir gelenek olmuştur.Türbe İstanbul’da yapılan ilk islam eseri olma özelliğini de taşımaktadır.Zaman içinde türbe kapısının yenilenmesine söylenen şu dizeler Sultan I.Abdülhamid’in emri ile kapı üzerine yazılmıştır.
Devamı.......
EyüpSultan Türbesi